Simona Čermáková

obch.dům Hasso
Breitcetlova 6
Praha 9 - Černý Most602 110 931
simonacermakova@post.cz

Esence připravené na míru

Po konzultaci s terapeutem lze nechat vytvořit osobní kombinaci právě pro vás.

Osobní kombinace je vždy přesnější a vhodnější, má možnost nám více pomoci, protože přesněji vystihne podstatu našich potíží, také i vzhledem k naší momentální životní situaci a s přikloněním k dalším, již přicházejícím.... již námi očekávanými plány a přáními.

Taková kombinace bude mít širší a hlubší záběr působnosti a bude působit přesně tam, kde potřebujeme opravit a pomoci.

Osobní esence na míru lze namíchat i na základě telefonického rozhovoru, nebo prostřednictvím formuláře níže...

Kontaktujte nás