Simona Čermáková

obch.dům Hasso
Breitcetlova 6
Praha 9 - Černý Most602 110 931
simonacermakova@post.cz

Popis základních květových esencí

1. Alpine Mint Bush

↓ duševní a emoční vyčerpání, smutek, tíha zodpovědnosti všech, kteří pečují o druhé (ošetřovatelé, pečovatelé, léčitelé)

↑ revitalizace sil, obnovení entuziasmu, oživení, radost z toho, co dělají

2. Angelsword

↓ neschopnost spojení se svým Vyšším vědomím, spiristické ovládnutí, duchovní nejasnost

↑ jasnější rozpoznávání vzkazů Vyššího vědomí a komunikace, zpřístupnění vlastních darů a schopností, uvolnění negativních spiristických energií

3. Banksia Robur

↓ sklíčenost, letargie, frustrace

↑ radost ze života, entuziasmus, zájem 

4. Bauhinia

↓ bránění se změně, strnulost, nepoddajnost, neochota

↑ přijetí, objektivnost, nepředpojatost

5. Billy Goat Plum

↓ stud, neschopnost akceptovat své fyzické tělo

↑ potěšení a radost ze sexu, přijetí sebe sama a svého fyzického těla

6. Black-eyed Susan

↓ netrpělivost, neustále v pohybu, neschopnost zastavení se, neustálá snaha něčeho dosáhnout

↑ vnitřní klid, zpomalení a zklidnění se

7. Bluebell

↓ uzavřenost, strach z nedostatku, lačnost, přísnost

↑ otevření srdce, důvěra, hojnost, sdílení radosti, bezpodmínečná láska

8. Boab

↓ zapletenost v negativních rodinných vzorcích, oběti zneužívání a předsudků

↑ uvolnění rodinných vzorců, vyčištění jiných, mimo rodinných karmických spojení

9. Boronia

↓ posedlost, utkvělé myšlenky o osobách, lidech, událostech, stát na místě

↑ jasnost, vyrovnanost, kreativní vizualizace

10. Bottlebrush

↓ nevyřešené záležitosti s matkou, zahlcení významnými cykly v životě (např. dospívání, těhotenství, rodičovství, stárnutí, umírání)

↑ jasné myšlení, klid, schopnost vyrovnat se se změnami a jít dál, pouto matka/dítě

11. Bush Fuchsia

↓ mentální nepřítomnost, nervozita z projevu na veřejnosti, ignorace vlastního „selského rozumu“, nemotornost

↑ odvaha promluvit, spojení se s vlastní intuicí, sjednocení informací, sloučení mužského a ženského aspektu

12. Bush Gardenia

↓ vyhoření vztahu, opotřebovanost, zájem pouze o sebe sama, neuvědomění si potřeb druhého

↑ vášeň, obnova zájmu o partnera, zlepšení komunikace

13. Bush Iris

↓ strach ze smrti, materialismus, fyzická přemíra, ateismus, lakota

↑ duchovní probuzení, přijmutí smrti jako přechodný stav, odblokování základní čakry a centra důvěry

14. Christmas Bell

↓ strach z nedostatku, pocit strádání

↑ napomáhá k manifestaci přání

15. Crowea

↓ konstantní obavy, pocit, že není něco v pořádku

↑ mír a klid, nalezení rovnováhy, jasnost v pocitech

16. Dagger Hakea

↓ zlost, rozmrzelost, hořkost vůči vlastní rodině, přátelům, k bývalým partnerům

↑ odpuštění, otevřené vyjádření pocitů

17. Dog Rose

↓ bázlivost, bojácnost, stud, nejistota, obavy

↑ sebedůvěra, kuráž, schopnost obsáhnout plně život

18. Dog Rose of the Wild Forces

↓ strach ze ztráty kontroly, hysterie, bezdůvodná bolest

↑ klid a nalezení rovnováhy emocí v dobách vnitřního i vnějšího nepokoje

19. Five Corners

↓ nedostatek sebeúcta, sebelásky, sebedůvěry

↑ nalezení vlastní vnitřní síly, přijetí sebe sama, oslava vlastní krásy - jedinečnosti

20. Flannel Flower

↓ odpor k fyzickým dotekům, necitlivost u mužů, problémy s intimním životem

↑ něžnost a citlivost v dotecích, důvěra, otevřenost, schopnost vyjádření vlastních pocitů, radost z fyzické blízkosti

21. Freshwater Mangrove

↓ uzavřenost srdce díky očekáváním a předsudkům, které byly naučené, často generační ne osobně získané

↑ otevřenost novým zkušenostem, získání nového/jiného náhledu, zdravé zpytování tradic a tradičních přesvědčení

22. Fringed Violet

↓ poškození aury, úzkost, nedostatečná spirituální ochrana

↑ odstranění efektů, které zanechaly nedávné nebo staré úzkostné události, uzdravení poškozené aury, duchovní ochrana

23. Green Spider Orchid

↓ noční můry – fóbie z minulých životů, silná negativní reakce na krev

↑ telepatická komunikace, neposkytnout informace dříve než nastane správný čas, naladění se

24. Grey Spider Flower

↓ teror, strach z útoku nadpřirozených sil

↑ víra, klid, odvaha

25. Gymea Lily

↓ arogantnost, žádostivost být středem pozornosti, toužící po úspěchu, síla a dominance

↑ pokora, skromnost, schopnost sebevyjádření, umět ocenit a vnímat ostatní

26. Hibbertia

↓ touha po získávání informací až fanaticky usilující o sebe zlepšení, přílišná sebe disciplína, nadřazenost

↑ spojení se s vlastní moudrostí, sebe přijetí, využití znalostí

27. Illawara Flame Tree

↓ zdrcenost z odmítnutí, strach z převzetí zodpovědnosti (např. rodičovství), pocit nepatřičnosti, sebe odmítání

↑ jistota, sebedůvěra, sebe přijetí

28. Isopogon

↓ neschopnost poučení se z minulých zkušeností, tvrdohlavost, zarytost, dominující intelekt

↑ připomenutí si dávno zapomenutých schopností a dovedností, spojení srdce a hlavy, odproštění se od manipulace a kontroly

29. Jacaranda

↓ rozptýlenost, neklid, proměnlivost nálad, uspěchanost

↑ rozhodnost, rychlé myšlení, nalezení rovnováhy

30. Kangaroo Paw

↓ neohrabanost, netaktnost, necitlivost

↑ laskavost, senzitivita, potěšení ze společnosti lidí

31. Kapok Bush

↓ apatie, netečnost, vystrašenost, lhostejnost, bez nadšení, váhavost

↑ vstřebání informací, odvaha zkusit nové věci, vytrvání, vnímavost

32. Little Flannel Flower

↓ popření vnitřního dítěte, přílišná vážnost u dětí i dospělých

↑ bezstarostnost, hravost, radost

33. Macrocarpa

↓ vyčerpanost, únava, zmoženost

↑ entuziasmus, vnitřní síla, odolnost, výdrž

34. Mint Bush

↓ znepokojenost, rozrušenost, zmatek často spojený s vyšším uvědoměním naší spirituality

↑ snadná iniciace spirituality, jasné myšlenky, klid, schopnost zvládnout

35. Monga Waratah

↓ nouze, strádání, závislost na někom/něčem, neschopnost dělat věci sám

↑ posílení vlastního jedince, vůle, víra, že můžeme zlomit závislost na jakékoliv chování, převzetí zodpovědnosti za sebe sama

36. Mountain Devil

↓ nenávist, zášť, pocit křivdy a ublížení, podezřívavost

↑ bezpodmínečná láska, štěstí, zdravé hranice, odpuštění

37. Mulla Mulla

↓ strach z ohně a horkých objektů, stres spojený s vystavením se žáru a slunci

↑ redukce efektu ohně a slunce (spáleniny, popáleniny), zbavuje hrůzy z ohně

38. Old Man Banksia

↓ unavenost, unuděnost, flegmatismus, frustrace, sklíčenost

↑ radost ze života, obnovení zájmu, entuziasmus

39. Paw Paw

↓ být zavalen pod tíhou věcí, problémů, neschopnost řešit problémy a učinit rozhodnutí

↑ usnadnění přístupu k Vyššímu Já při řešení problému, snadnější vstřebání a přenos informací, integrace, klid, jasná hlava

40. Peach-flowered Tea-tree

↓ extrémní změny nálad, neschopnost dokončit a dotáhnout věci do konce, snadno znuděný, hypochondrie, strach ze stárnutí

↑ stabilita, schopnost dotáhnout věci do konce, přijmutí závazku, odpovědnost za své zdraví

41. Philotheca

↓ neschopnost akceptovat ocenění a přijmout lásku, přílišná štědrost

↑ schopnost přijmutí lásky, ocenění, uznání, zasloužené pochvaly

42. Pink Flannel Flower

↓ pocit, že život je hloupý a nezajímavý, neschopnost radovat se a ocenit aspekty každodenního života

↑ vděčnost, schopnost ocenit a vážit si každého okamžiku, otevření srdeční čakry

43. Pink Mulla Mulla

↓ dávné hluboké rány na psyché, pichlavá osobnost jako prevence proti ublížení, držení si odstupu od lidí

↑ hluboké spirituální hojení se, důvěra a znovuotevření se

44. Red Grevillea

↓ „být na místě“, přecitlivělost, ovlivnění kritikou a nepříjemnými lidmi, hodně odkázaný a spoléhající na ostatní

↑ neohroženost, mít sílu odejít z nepříjemných situací, lhostejnost vůči odsuzování druhých

45. Red Helmet Orchid

↓ rebelantství, horká hlava, nevyřešené vztahy otec a dítě, egoismus

↑ mužské pouto, sensitivita, respekt, uznání

46. Red Lily

↓ vágnost, neurčitost, oddělenost, nedostatek koncentrace, fantazírování 

↑ uzemnění, koncentrace, žít v přítomném okamžiku, spojení se životem a Bohem

47. Red Suva Frangipani

↓ prvotní žal, smutek, bolest ze ztroskotání vztahu nebo ze ztráty milované osoby, emoční otřes, nepokoj

↑ pocit klidu a opečování, vnitřní klid, síla k překonání a zvládnutí stavu

48. Rough Bluebell

↓ vědomé ubližování, manipulace, zákeřnost, zlomyslnost, vykořisťování

↑ soucit, citlivost, senzitivita, uvolnění vnitřních vibrací lásky

49. She Oak

↓ ženská nerovnováha, neschopnost početí bez zjevných fyzických příčin

↑ emoční otevření pro oplodnění, rovnováha ženy

50. Silver Princess

↓ bezcílnost, skleslost, zoufalost

↑ motivace, nalezení směru a smyslu života

51. Slender Rice Flower

↓ předsudky, zaujatost, rasismus, omezenost, srovnávání se s ostatními

↑ pokora, skupinová harmonie, spolupráce, vnímání krásy druhých

52. Southern Cross

↓ obětování se, stěžování, hořkost, mučednické pocity, povědomí chudoby/nouze

↑ vnitřní síla, převzetí vlastní zodpovědnosti, pozitivita

53. Spinifex

↓ být obětí nemoci a nemít nad ní kontrolu

↑ posílení emočního pochopení nemoci

54. Sturt Desert Pea

↓ emoční bolest, hluboké vnitřní rány a bolest s tím spojená, hluboký žal, zármutek

↑ nechat odejít, spouštěč přirozeného uvolnění dlouho vnitřně drženého zármutku

55. Sturt Desert Rose

↓ pocit viny, lítosti, nízké sebevědomí, výčitky svědomí

↑ schopnost následovat své (zdravé) přesvědčení, odhodlání k tomu udělat to, co člověk ví, že je třeba udělat, upřímný sám k sobě, integrita

56. Sundew

↓ vágnost, neurčitost, oddělenost, nedostatek koncentrace, fantazírování

↑ pozornost na detaily, uzemnění, koncentrace v přítomném okamžiku, neodkládat věci na později

57. Sunshine Wattle

↓ „zaseknutí se v minulosti“ (velké těžkosti v minulosti), očekávání ponuré budoucnosti, přenos negativních zkušeností do přítomnosti, vnímání těžkostí

↑ schopnost znovu uvidět krásu života, radost, vzrušení, přítomný okamžik, optimisticky vzhlížející k budoucnosti

58. Sydney Rose

↓ oddělenost, opuštěnost, nebýt milován, morbidní myšlenky

↑ uvědomění si, že všichni jsme „jeden“, pocit bezpečí, jednoty, soucit, láska k druhým

59. Tall Mulla Mulla

↓ samotářství, stres z konfrontace s druhými, strach z interakce s druhými lidmi, nesnadné být v přítomnosti druhých

↑ uvolnění se v přítomnosti druhých, pocit bezpečí, odvaha k sociálním interakcím

60. Tall Yellow Top

↓ odcizení, pocit osamělosti, izolace od všech/všeho

↑ pocit sounáležitosti, přijmutí sebe a druhých, nalezení „domova“, schopnost říci si druhým – požádat o podporu

61. Turkey Bush

↓ zablokování kreativity, nedůvěra ve své vlastní kreativní schopnosti

↑ inspirace, kreativní vyjádření se, koncentrace, sebedůvěra ve své umělecké schopnosti

62. Waratah

↓ zoufalství, ztráta naděje, neschopnost reagovat na krizi

↑ kuráž, houževnatost, adaptabilita, silná víra, posílení pudu sebezáchovy

63. Wedding Bush

↓ těžkosti s přijmutím závazku, vazby

↑ závazek ve vztazích, k svým cílům, věnování se smyslu života

64. Wild Potato Bush

↓ pocit vlastní tíhy a potřeba „vystoupit“, frustrace, fyzická limitace

↑ schopnost posunout se dál, svoboda, entuziasmus

65. Wisteria

↓ hlavně ženy, pocit nepohodlí při sexu, neschopnost uvolnění se, strach z fyzické intimity

↑ radost a prožitek ze sexu, zvýšení sensitivity, otevřenost, něžnost

66. Yellow Cowslip Orchid

↓ kritika, odsuzování, byrokracie

↑ humanitární zájem, nestrannost, nepředpojatost v emocích, konstruktivní pohled na věc

 

Doplňující esence:

67. Autumn Leaves

↓ potíže při přechodu z fyzické úrovně na duchovní úroveň

↑ nechat být a jít dál, zvýšení uvědomění a komunikace s blízkými osobami na duchovní úrovni

68. Green Essence

↓ emoční utrpení spojené se střevní a kožní poruchou

↑ harmonizuje vibrace plísně, čistí

69. Lichen

↓ nevědomí co hledat při odchodu za Světlem, zemské pouto v astrální úrovni

↑ usnadňuje přechod do Světla, napomáhá oddělení fyzického a astrálního těla, uvolňuje energie, které jsou vázány k zemi