Simona Čermáková

obch.dům Hasso
Breitcetlova 6
Praha 9 - Černý Most602 110 931
simonacermakova@post.cz

Kombinace vyráběných esencí:

Kombinace esencíRozprašovačeKrémy

obsah lahvičky esencí 30ml, obsah rozprašovače 100ml, krémy 50 ml

 

1. Emergency esence – První Pomoc (esence, krém, sprej)

↓ panika, stres, strach, emoční a fyzická bolest, vyvedení z rovnováhy

↑ schopnost zvládnout situaci

(Angelsword, Crowea, Dog Rose of Wild Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew a Waratah)

2. Abund Esence – Hojnost (esence)

↓ pesimismus, uzavřenost vůči přijímání, strach z nedostatku a chudoby

↑ radost ze sdílení, víra v bohatství, odpoutání se od finančních sabotáží

(Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philotheca, Pink Flannel Flower, Southern Cross a Sunshine Wattle)

3. Adol Esence – Dospívání (esence)

↓ pocit zoufalství, necitlivost, pocit „nikam nepatřím“, zostuzení, rebelství, zlost

↑ zvládnutí změny, brát v potaz druhé, zlepšení komunikace, zvýšení sebevědomí

(Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw, Red Helmet Orchid, Southerbn Cross,Sunshine Wattle a Tall Yellow Orchid)

4. Calm and Clear Esence – Zklidnění (esence, krém , sprej)

↓ pocit přepracování, žádný čas pro sebe, netrpělivost, spěch,obavy, potíže se spánkem

↑ zvládnutí svého času, zklidnění a ujasnění myšlenek, radost, vyrovnanost a klid

(Black-eyed Susan, Boronia, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower a PawPaw)

5. Cognis Esence – Poznání (esence)

↓ denní snění, zmatek, pocit přetížení

↑ zpracování myšlenek, jasnost a soustředěnost, podpoření vlastních dovedností a nadání

(Bush Fuchsia, Isopogon, Jacaranda, Paw Paw a Sundew)

6. Confid Esence – Sebedůvěra (esence)

↓ nízká sebedůvěra, pocit viny, ostych, nedostatek přesvědčení, role „oběti“

↑ zodpovědnost za své činy, integrita, přesvědčivost, osobní síla, upřímnost vůči sobě sama

(Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross a Sturt Desert Rose)

7. Creative Esence – Tvořivost (esence)

↓ zábrany a bloky bránící tvořivosti, potíže s vyjádřením svých pocitů

↑ podpoření naší kreativity, jasnost hlasu, veřejné projevy

(Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla a Turkey Bush)

8. Dynamic Esence – Životní dynamika (esence)

↓ dočasná ztráta chuti do života, entuziasmus, nadšení

↑ obnova touhy k životu, harmonizace naší životní síly

(Banksia Robur, Crowea, Illawarra Flame Tree, Macrocarpa, Old Man Banksia, Yellow Cowslip Orchid)

9. Electro Esence – Radiace (esence)

↓ pocit vyčerpaní a vyhoření, nesoulad se zemskými rytmy

↑ochrana před negativními vlivy prostředí – všech druhů radioaktivity

(Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, Paw Paw a Waratah)

10. Meditation Esence – Meditace (esence)

↓ nevyhovující kvalita meditace, psychický nátlak, narušená aura, psychická vyčerpanost

↑ probuzení spirituality, podpoření intuice, spojením s „vnitřním já“, hlubší meditace, telepatie

(Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, Fringed Violet, Green Spider Orchid a Red Lily)

11. Purifying Esence – Očištění (esence)

↓emoční a fyzická toxicita,pocit přetížení, emoční zátěž

↑ pocit úlevy, osvobození, vyčištění a uvolnění

(Bauhinia, Bush Iris, Bottlebrush, Dagger Hakea, Dog Rose a Wild Potato Bush)

12. Relationship Esence – Vztahy (esence)

emoční bolest a zmatek, vztek, zablokované a uvnitř zadržované emoce, neschopnost navázat

vztahy

↑schopnost vyjádřit pocity, podpoření komunikace, odpuštění, přerušení negativních rodinných

vzorců, zlepšení vztahů

(Bluebell, Boab, Bottlebrush, Bush Gardenia, Dagger Hakea, Flannel Flower, Mint Bush, Red Helmet Orchid, Red Suva Frangipani a Wedding Bush)

13. Sexuality Esence – Sexualita (esence)

↓ následky sexuálního zneužití, stud, pocit svázanosti, strach z intimity

↑ obnovení nadšení, smyslnost, radost z doteku, hravost a naplnění

(Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose a Wisteria)

14. Solaris Esence – Solární (esence)

↓ strach a úzkost spojená s ohněm

↑ zmírňuje negativní účinky ohně a slunečního záření

(Mulla Mulla, She Oak a Spinifex)

15. Transition Esence – Změna (esence)

↓ pocit uvíznutí, stagnace, nejasný směr, strach ze smrti, strach z neznámého, nepřijetí

↑ přijetí změny, jasnost, uvolnění strachu ze smrti, umírání v klidu

(Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea a Silver Princess)

16. Travel esence – Cestování (esence, krém, sprej)

↓ špatná orientace, pocit vyčerpanosti a prázdnoty, strach z cestování, jet lag, střevní potíže spojené

s cestováním

↑ osvěžení, revitalizace, určení vlastních hranic

(Banksia Robur, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Bush Iris, Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla Mulla, Paw Paw, Red Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew a Tall Mulla Mulla)

17. Woman esence – Žena (esence, krém, sprej)

↓ častá změna nálad, znuděnost, nelíbím se sama sobě, ženská hormonální nerovnováha

↑ ženská hormonální vyrovnanost, klid a stabilita, zvládnutí změny

(Billy Goat Plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Mulla Mulla, Old Man Banksia, Peach flowered Tea tree, Pink Flannel Flower a She Oak)

18. Sensuality Esence – Smyslnost (sprej)

↓ obavy z fyzické a emoční intimity

↑ radost z intimity, nadšení a naplnění

(Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Little Flannel Flower, Macrocarpa a Wisteria)

19. Space Clearing Esence – Vyčištění prostoru (sprej)

↓ negativity, nepříjemné a neharmonické prostředí

↑ navození bezpečí, pocit klidu, vytvoření harmonického prostředí

(Angelsword, Boab, Fringed Violet, Lichen a Red Lily)

20. Body Love krém – Sebeláska (krém)

↓ nelíbím se sama sobě, špatný pocit z dotyků

↑ přijmutí svého fyzického vzhledu, láska sama k sobě, zájem o sebe, hydratace kůže

(Billy Goat Plum, Five Corners,Flannel Flower, Little Flannel Flower,Mulla Mulla, She Oak a Wisteria)

Cena kombinací esencí je 379,- Kč

Cena rozprašovačů je pro 50 ml 560,- Kč

Cena krémů je 590,- Kč

Kontaktujte nás