Simona Čermáková

obch.dům Hasso
Breitcetlova 6
Praha 9 - Černý Most602 110 931
simonacermakova@post.cz

 

AUSTRALSKÉ KVĚTOVÉ ESENCE

energetická pomoc z přírody při odstraňování různorodých příčin potíží (psychosomatické, stresové, psychické, nebo později chronické....)

Obecně lze říci, že příčiny našeho strádání jsou z 94% spojeny se stresem, který se dále somatizuje v těle a způsobuje, že nám není dobře buď psychicky - necítíme se dobře a v harmonii sami se sebou a ostatními a nebo máme potíže, které přešly do stádia chronického, zabydlely se v našem těle a způsobují nám potíže na fyzické úrovni (stačí si vzpomenout na nejjednodušší a to jsou bolesti zad, bolesti krční páteře, somatizace do oblasti břicha - zácpy, záněty močových cest, gynekologické potíže....atd., bolesti kloubů....)

 

níže převzato z originálního základního popisu Australských květových esencí 

Australské květové esence nám umožní otevřít cestu k objevení vašeho plného potenciálu, pomohou k uvolnění negativních přesvědčení a pomáhají vytvořit  emocionální zdraví a vyrovnanost, pomáhají nám zároveň podpořit a znovu se blíže dostat k plnému zdraví.

Květové esence nejsou ničím novým. Australští domorodci vždy užívali květy k léčení emocí, stejně jako to dělali staří Egypťané. Podobně dlouhou tradici v užití květových esencí lze nalézt také v Indii, Asii a Jižní Americe, populární byly i ve středověké Evropě. Hildegarda z Bingenu (12.století) a Paracelsus (15.století) oba shodně popisují, jak sbírali rosu z kvetoucích rostlin k ošetření zdravotní nerovnováhy.

Tato léčebná metoda byla znovuobjevena Dr. Eduardam Bachem ve 30.letech 20.století užitím anglických kvetoucích bylin. Dnešní společnost a její potřeby jsou však velmi odlišné od těch před 70 lety. Objevila se potřeba léčivých produktů, které by lidem pomáhaly vyrovnávat se s tématy 21.století.

Ian White je objevitelem Australských květových esencí. Ian vyrostl v australské buši. Jako malého chlapce ho jeho babička, odbornice v užití australských bylin, brávala s sebou do buše, stejně jako to předtím s ní dělávala její matka. S hlubokým porozuměním mu ukazovala léčivé rostliny a květy. Ian se tak naučil hlubokému respektu k přírodě a dále pokračoval na cestě stát se praktikantem, ale také průkopníkem a výzkumníkem vzácných léčebných kvalit původních australských rostlin.

V Austrálie najdete nejstarší kvetoucí rostliny na světě s největším počtem rostlin vykazujících nesmírnou krásu a sílu. Stejně tak je Austrálie relativně nejméně znečištěná a metafyzicky má velmi moudrou, prastarou energii. V současné době je v této zemi obrovská nová vitalita. To dává v kombinaci s neodmyslitelnou sílou země australským květinovým esencím jejich jedinečnost, díky níž se stávají součástí terapie praktikantů a lékařů po celém světě.

Léčivé esence z australské buše nejenom pomáhají projasnit náš život, ale také dodávají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Pomáhají rozvinout vyšší úroveň intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti i humoru.

Australské květové esence - Life Direction znamená nalezení směru, smyslu v životě. Název i logo byly inspirovány stromem, druhem eukalyptu, který roste v Austrálii a jmenuje se Silver Princess (Eucalyptus caesia). Esence z jeho květů napomáhá všem, kteří si nejsou tak úplně jisti svým plánem a směrem, který by měli v životě následovat nebo se jen dočasně vyskytli na jakémsi rozcestí a potřebují si ujasnit, kam by měl směřovat jejich další krok.

Life Direction je zaměřena na nalezení vlastního směru každého jedince. S pomocí Australských květových esencí se můžeme zbavit nepříjemných pocitů jako je strach, nejistota, pocitu osamělosti, žárlivosti, netrpělivosti, nedostatku sebedůvěry, beznaděje a dalších negativních stavů mysli. Esence přinášejí oproštění od každodenního stresu, navozují naopak klid, rovnováhu, pocit síly a schopnost lépe se vyrovnávat s problémy, řešit je i nacházet své správné tempo. Povzbuzují hravost ducha, která nám pomáhá dobít baterie a nastolit harmonii v našem těle. Mohou vám také přinést neocenitelný dar sebeuvědomění a s ním i znalost vaší životní cesty, tolik potřebnou ke štěstí a zdraví. Známé přísloví praví: "Jak se cítím, tak na tom jsem".

69 základních květových esencí, které mají pozitivní vliv na náš psychický a fyzický rozvoj a naši podporu.

Při výběru je možné:

1/  buď vybrat již vyrobené hotové kombinace esencí na konkrétní životní situace a potíže 

2/  po konzultaci s terapeutem nechat namíchat osobní přesnou kombinaci právě pro vás. Osobní kombinace je vždy přesnější a vhodnější, má možnost nám více pomoci, protože bude mít širší záběr působnosti a bude působit přesně tam, kde potřebujeme.

Osobní esence na míru lze namíchat i na základě telefonického rozhovoru.